Socialt entreprenörskap - Idrott (SEidrott)

Om projektet

Socialt entreprenörskap inom idrotten


Förr var kyrkan samlingsplatsen för byns befolkning – idag är det snarare fotbollsplanen. I föreningen träffas generationer av samhällsinvånare för att gemensamt ta ansvar för den idrottsliga verksamheten och anläggningen. Föreningen kan utgöra ett socialt nätverk med årliga fester och andra aktiviteter. Idrottens betydelse för en levande landsbygd är således påtaglig. Samtidigt minskar antalet barn och ungdomar som idrottar inom idrottsrörelsens regi, idrottsspecialiseringen sker allt tidigare och både forskning och media har på senare tid visat att idrotten inte alltid är av godo. Socialt entreprenörskap med idrotten som bas skulle kunna främja både idrottsrörelsen och landsbygden. Det saknas dock både kunskap om vad socialt entreprenörskap med idrotten som bas kan vara och policys och uppföljningsverksamheter för vad det sociala entreprenörskapet ska syfta till, vilket är särskilt viktigt i verksamheter som syftar till att fostra barn och unga.     

Projektgruppen


I projektgruppen ingår forskare inom det flervetenskapliga området idrottsvetenskap.


De ämnesmässiga Ingångarna i projektet är huvudsakligen pedagogik och sociologi, men också statsvetenskap, filosofi och ekonomi. Utifrån dessa perspektiv vill vi besvara frågor som

- Vad karaktäriserar socialt entreprenörskap med idrotten som bas?

- Vilka är förutsättningarna för hållbart socialt entreprenörskap inom idrotten som medel, lokalt, regionalt och nationellt – i relation till en levande landsbygd?

- Vilka är förutsättningarna för att föreningen ska kunna överskrida beroendet av den enskilda individen, den så kallade ”eldsjälen”?


Projektbeskrivning


Projektet Socialt entreprenörskap inom idrotten (SEidrott) pågår mellan 1 september 2014 och 31 augusti 2016.


Projektet syftar till at undersöka fenomenet socialt entreprenörskap med idrotten som medel och där målet är social utveckling och en levande landsbygd – ur lokalt, regionalt och nationellt perspektiv, med fokus på verksamheter i Småland och Skåne.


Projektet finansieras av Familjen Kamprads stiftelse och Linnéuniversitetet.