Socialt entreprenörskap - Idrott (SEidrott)

Om projektet

Om oss


Projektet bedrivs inom ramen för idrottsvetenskap. De ämnesmässiga Ingångarna i projektet är huvudsakligen pedagogik och sociologi, men också statsvetenskap, filosofi och ekonomi.


Per Gerrevall

Per är professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Hans forskning behandlar professions- och utbildningsfrågor inom olika kontexter. En kontext utgörs av skola och lärarutbildning, där han för närvarande tillsammans med några kolleger bedriver ett projekt som rör bedömning av lärares yrkeskunnande inom och efter utbildning.


En annan kontext utgörs av idrotten, där han  under många år har medverkat i olika typer av samarbeten med olika verksamheter inom skola och utbildning respektive idrottsrörelsen. Det har varit uppdrag av olika karaktär, såsom utvecklingsarbete eller utvärderingsuppdrag.


Susanne Linnér

Susanne är lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Hennes arbete handlar ofta om värdefrågor, demokrati, etik och moral i skolan och i föreningsidrotten.


Tomas Peterson

Tomas är professor i  idrottsvetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning vid Malmö högskola. Han var tidigare professor i sociologi med inriktning mot politisk sociologi vid Lunds universitet. Hans forskningsområden är professionaliseringen inom svensk fotboll under efterkrigstiden, barn- och ungdomsidrotten som utbildnings- och uppfostringsmiljö, relationen mellan skol- och föreningsidrott och idrottspolitik. Han även tidigare studerat politiskt entreprenörskap.


Katarina Schenker

Katarina är lektor i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hennes forskning är relaterad till epistemologiska och ontologiska ställningstaganden – medvetna eller omedvetna och  på olika nivåer i samhället -  som definierar in eller ut personer i utbildningssammanhang och inom  föreningsidrotten.