Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten

 

Sammanläggning/monografi:

Schenker. K. (2007) Perspektiv på ökad tillgänglighet inom högre utbildning – med hjälp av digitala verktyg. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola.

Schenker, K. (2011) På spaning efter idrottsdidaktik Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola.

 

Artiklar i tidskrifter:

Hedenborg, S., Jonasson, K., Peterson, T., Schenker, K., Tolvhed, H. (2012). Fler stannar men färre börjar? Svensk idrottsforskning 21:1, s. 51-54.

Schenker, K., Scadden, L. (2002) The design of accessible distance education environments that use collaborative learning. In Information Technology and Disability Journal. Jan02, Vol. 8, No. 1. 18p. (Peer-reviewed)

Schenker, K. (2005) Informationssökningens roll för ökad tillgänglighet till högre utbildning. I Infotrend – Nordisk tidskrift för informationsspecialister. Nr 2, vol 60.

Schenker, K (2009) Idrottsdidaktik i förändring?. Svensk idrottsforskning. 2009(18):3, s. 51-55

Schenker, K. (2011) Idrott och hälsa - ett ämne med potential. Svensk Idrottsforskning;4. 20:4, s. 19-23.

Schenker, K. (2012) Debattinlägg: Vart tog barnen vägen? Svensk idrottsforskning;2. 22:2, s.52-53.

Schenker, K., Gerrevall, P., Linnér, S. & Peterson, T. (2014) Socialt entreprenörskap i en match utan regler. Svensk Idrottsforskning, 23(4), s. 41-44.

 

Kapitel i antologier:

Schenker, K. (2003) Hur kan Malmö högskola öka tillgängligheten med hjälp av IT? - Tankar om tillgänglighetsprojekt vid Malmö högskola., I Linnér, B. & Lindh, A (Ed.), Nära samarbete på distans. Nio texter om att lära på nätet. Malmö: Malmö Högskola.

Schenker, K. (2013) Idrott och hälsas didaktik I: Larsson, L. & Backman, E. (red.) (2013)

I takt med tiden? Perspektiv på idrottslärarutbildning i Skandinavien. Lund: Studentlitteratur.

 

Utvärderingar:

Hedenborg, S., Jonasson, K., Peterson, T., Schenker, K., Tolvhed, H. (2012). Idrottslyftets externa utvärdering: Svenska Klätterförbundet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Ridsportförbundet, Svenska Simförbundet och Svenska Taekwondoförbundet. Stockholm: Riksidrottsförbundet.

Peterson, T., Schenker, K. (2015) KIOSK En utvärdering på uppdrag av Region Skåne 2015.

 

Övriga artiklar:

Schenker, K. (2007) För kvinnor som springer. Recension av ”Spring för livet – löpningsguiden för den medvetna kvinnan” Malmö: Idrottsforum.org

Schenker, K. (2008) Malmö Arena – en multiarena för vem? Malmö: Idrottsforum.org

Schenker, K. (2008) Mer fakta, mindre mission! Recension av ”KIOSK: Idéer och praktik” Malmö: Idrottsforum.org

Schenker, K. (2008) Seminarium den 7 mars: ”Genus och idrott” i Lund – om sport och mångfald Malmö: Idrottsforum.org

Schenker, K. (2009) För en kritisk didaktik inom idrottslärarutbildningen Malmö: Idrottsforum.org

Schenker, K (2009) Konferensrapport: SVEBI, Kalmar 2009, Malmö: Idrottsforum.org

Schenker, K. (2010) Finns det plats för könsöverskridare inom idrotten? Rapport från paneldiskussion. Malmö: Idrottsforum.org.

Schenker, K. (2010) Problematiseringar före förenklingar – Recension av boken ”Idrottens olösta gåtor”. Idrottsforum.org.

Schenker, K. (2011) Spaningen efter idrottsdidaktik fortsätter: Svar till Håkan Larsson. Malmö: Idrottsforum.org.

Åkesson J & Schenker, K. (2010) Konferensrapport: SVEBI, Göteborg 2010, Malmö: Idrottsforum.org

 

Publicerat på Forumbloggen, Idrottsforum.org

http://idrottsforum.org/forumbloggen/author/katarina/ :

Schenker, K. (121007) Skolverkets bedömningsstöd: koncepten matchar inte principen.

Schenker, K. (121101) En nollvision – ett etiskt förhållningssätt och en strategi för att ”säkra” barnidrotten

Schenker, K. (121110) Idrottsgenus = gender dysnotitia?

Schenker, K. (121126) En PT som läxhjälp i Idrott och hälsa?

Schenker, K. (121205) Gymnastikförbundets problem är också idrottsrörelsens problem

Schenker, K. (121223) Gymnaster i gisslandrama?

Schenker, K. (130127) Vet den ena handen vad den andra gör?

Schenker, K. (130204) Ojämställt bland elitcoacher

Schenker, K. (130303) Vilka är dina ”måsten”?

Schenker, K. (130401) En idrottsförälders dilemman

Schenker, K. (130422) Hälsosam hälsa i idrott och hälsa?

Schenker, K. (130513) Är språket idrott och hälsas akilleshäl?

Schenker, K. (130725) Motion, idrott, sport eller bara trädgårdsarbete?

Schenker, K. (130818) ”Visa dig inte här igen förrän du har ändrat åsikt”

Schenker, K. (130911) ”Visa dig inte här igen förrän du har ändrat åsikt”, del 2

Schenker, K. (131006) Kroppens validitet

Schenker, K. (131203) Lönsam sportjournalistik

Schenker, K. (140207) I skuggan av Sotji: fostran till landslaget

Schenker, K. (140214) Kan Kafkas apa vara fri inom idrottsvetenskapen?

Schenker, K. (140307) En feministisk didaktisk reflektion

Schenker, K. (140330) ”Kunskaps”-racet

Schenker, K. (140512) Idrottsvetenskaplig mening

Schenker, K. (140714) En Gothia cup-betraktelse

Schenker, K. (140726) ”Det är hatet som är obehagligt”

Schenker, K. (140926) Likvärdig bedömning ≠ likvärdig undervisning

Schenker, K. (141129) Om beachkultur och annat

Schenker, K. (141218) Tvivla, vara kritisk och att hata – grader i helvetet?

Schenker, K. (150224) Idrott och hälsas aktiviteter

Schenker, K. (150331) Nåja, vad är väl ett Vasalopp?

Schenker, K. (150331) ”Education is the genetics of society”

 

Övrigt publicerat:

Schenker, K. (2013a) Texter från Idrottsforum.org. Katarina Schenker, maj 2013. Solentro: Malmö.

Schenker, K. (2013b) Delrapport (preliminär), resultat och analys, CIF-projekt 2013.

 

Konferensbidrag:

Bernhard, J., Schenker, K. (2006) Interactive learning environments in physics - promoting diversity or marginalising students? Interactions in and discourses about diversity in educational settings in the new millennium III (Chair: Bagga-Gupta, S. Discussant: Säljö, R.) NERA/NFPF06 (granskat)

Hartsmar, N., Schenker, K. (2004) Inclusion or Exclusion? In (CiCE) Children’s identity and citizenship in Europe. In Ross, A. The Experience of Citizenship; Proceedings of the sixth Conference of the Children’s Identity and Citizenship in Europe Thematic Network, 85-92. London: CiCe publication. (granskat)

Schenker, K. (2002) Accessible distance education based on collaborative learning – A research approach. In Barker, P. & Rebelsky, S. Proceedings of ED-MEDIA 2002, 1752-1753. Norfolk, Virginia: Association for the advancement of computing in Education. (granskat)

Schenker, K. (2003) How can Courses become more Accessible for Disabled People with the help of IT?. In Lassner, D. & McNaught, C. Proceedings of ED-MEDIA 2003, 3220-3221. Norfolk, Virginia: Association for the advancement of computing in Education. (granskat)

Schenker, K (2003) Accessible distance education; an educational issue?. In Lassner, D. & McNaught, C. Proceedings of ED-MEDIA 2003, 3275-3280. Norfolk, Virginia: Association for the advancement of computing in Education. (granskat)

Schenker, K. (2003) Tillgänglig distansutbildning; En utbildningsfråga? Handikappforskningens dag, DHS, Harec 12/5 2003

Schenker, K., Leanderz, P. (2004) Högskoleverkets kvalitetskonferens, Jönköping 26-28/10 2004

Schenker, K., Gimsér, H. (2005) E-learning as a communication tool in self-managed learning, MIL-dagarna i Klippan, maj 2005

Schenker, K., Bernhard, J. (2005) Accessible higher education for all; instruction and mediating tools for learning. EARLI2005 (granskat)

Schenker, K., Leanderz, P. (2005) Digital tillgänglighetsverksamhet vid Malmö högskola. Från projekt till kärnverksamhet för breddad rekrytering av studenter. Handikappforskningens dag, Malmö Högskola, Harec, 27/10 2005

Schenker, K. (2005) Informationssökningens roll för ökad tillgänglighet till högre utbildning Handikappforskningens dag, Malmö Högskola, Harec, 27/10 2005

Schenker, K. (2005) Studenter med dyslexi och deras sökstrategier Upp & Ner Konferens om biblioteksservice till studenter med läshandikapp. Talbok- och punktskriftsbiblioteket, Malmö Högskola 20/10 2005

Schenker, K., Bernhard, J. (2006) Digital tools in higher education ¬ increasing the learning opportunities for a diverse student body or? Symposium Interactions in and discourses about diversity in educational settings in the new millennium I (Chair: Bagga-Gupta, S. Discussant: Liberg, C.) NERA/NFPF06 (granskat)

Schenker, K. (2010) Förbundsvisa utvärderingar av Idrottslyftet. Presentation på SVEBI-konferensen, 24-25 nov 2010. (SVEBI =Svensk förening för beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforskning)

Schenker, K. (2010) Flervetenskaplig idrottsdidaktik – nya utmaningar. Paper presenterat vid NERA/NFPF2010, 11-13 Mars 2010. (granskat)

Schenker, K. (2011) Sport didactics is not an art. EASS, Umeå, maj 2011. (granskat)

Schenker, K. (2012) Växjökonferensen, Idrottsdidaktik

Schenker, K. (2012) Skolporten, Idrott och hälsa, idrottsdidaktik

Schenker, K. (2012) Seminarium om hälsorisker inom barn- och ungdomsidrotten.

Schenker, K. (2013) Social entrepreneurship and sport. Site visit at Linnaeus University 15 March 2013 Linnaeus University Objectives and Strategies Relevant for the Kamprad Family Foundation.

Schenker, K. (2014) Social Entrepreneurship within the Swedish Sport Movement. ECSS 2-5 July 2014, Amsterdam.

Larsson, L., Linnér, S., Schenker, K (2014) Challenging the doxa of PETE - mission impossible? AARE-NZARE, December 2014, Brisbane.

 

Beviljade anslag

Kroppens validitet. Medel till nydisputerad. Centrum för idrottsforskning (CIF) 2014, 2+2 år

Socialt entreprenörskap inom idrotten. Familjen Kamprads stiftelse 2014-2016. Länk till projektansökan.

 

Copyright © All Rights Reserved